Voorkant De Wiekslag, nr. 10 maart 1918

WS 53  overdracht ICN/RKD

 

Maandblad van de Ver. De Onafhankelijken, met Moderne Verzinningen - Het Feest in Rando, door Karel Schmidt

Met dank aan afd. Bibliotheek / archief Stedelijk Museum, Amsterdam