Autobiografie ‘De Smidse; levensschets van Margaretha Verwey’,

uitg. v/h C.A. Mees, Santpoort 1947  WS 36

overdracht TextielMuseum, Tilburg