Janus de Winter  ‘Bloemenportret Schmidt’  olieverf - karton

WS 94 (in particulier bezit)

 

Vermoedelijk in 1916 geschilderd in De Zwaluw te Blaricum, waar Janus de Winter meermalen bij Karel Schmidt langskwam.

 

Janus de Winter had de gave om met zijn geestesoog waarnemingen te doen aan de persoon die hij tegenover zich had. Dit werd dan op het doek weergegeven met bepaalde kleuren en in een bepaalde bloemvorm.

 

In 2003 verscheen bij uitg. Bres het boek ‘Rooslezen’ van Dorine Haveman. Zij beschikt over soortgelijke heldere vermogens als Janus de Winter, en heeft zich ook verder geschoold op dit gebied. Toen het bloemenportret van Schmidt zonder introductie aan haar werd voorgelegd, kon zij dit in allerlei facetten direct ‘vertalen’, en er ontstond in woord een kloppende weergave van Schmidt als persoon en van zijn levensomstandigheden.