Karel Schmidt  ‘De twee hoogten’  olieverf - doek  ©RCE  AB18160

 

Citaat Margaretha Verwey:

 

‘Op mijn kamer hangt een schilderstukje in olieverf. Het heeft mij vergezeld, al vele jaren. Het stelt twee hoogten voor, de een hooger dan de ander. Op iedere hoogte rust een halve bol. Naar de eene hoogte voert een breede trap, ook is de bol glad en regelmatig van vorm. Naar de andere hoogte, die hooger is dan de voorgaande, voert geen zichtbare uiterlijke weg – geen trap, geen pad, alleen een harde ongeëffende rotsgrond; maar wie den moed heeft die hoogte te beklimmen, die staat in hooger sfeer en in schooner licht, dan die langs de trap is naar boven gegaan. Ik noem dat stukje graag: de twee wegen. Wil je professor worden, zei mij eens de schilder, dan moet je dezen weg gaan, en hij wees naar de trap. Maar zoek je het licht, ga dan de andere. Het hoogste is alleen langs den innerlijken weg te bereiken en die weg is moeilijk.’

 

(uit: ‘De Smidse; levensschets van Margaretha Verwey’, pag. 86/87 uitgave met rode band)